Vergoedingen

Volledige gebitsprothese

Als uw kaak geen eigen tanden en kiezen meer heeft, kunt u aanspraak maken op een vergoeding van 75% van de kosten voor een volledig kunstgebit via de basisverzekering. Uw eigen bijdrage bedraagt 25%. Als u een aanvullende verzekering heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.

 

Gedeeltelijke gebitsprothese

Een gedeeltelijke gebitsprothese is niet in de basisverzekering opgenomen. Een eventuele vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. De kosten van een gedeeltelijke gebitsprothese variëren aanzienlijk. Dit heeft te maken met het aantal tanden en/of kiezen dat vervangen moet worden en het materiaal wat wordt gebruikt. U kunt zich bij ons vrijblijvend informeren over de kosten binnen uw persoonlijke situatie.

Gebitsprothese op implantaten

De meeste zorgverzekeraars vergoeden om de vijf jaar een nieuwe gebitsprothese op implantaten. Bij vervanging van de gebitsprothese blijft een wettelijke eigen bijdrage over die tegenwoordig procentueel afhankelijk is van het totaalbedrag. Dit betreft bij een bovenprothese 8% en bij een onderprothese 10%. Helaas kunnen wij door de ingewikkelde opbouw en het eigen risico dit bedrag niet meer geheel exact aan u voorleggen. Op verzoek krijgt u van ons een begroting om vervolgens in overleg te gaan met uw verzekeraar.

Vergoeding voor reparaties

Is er een tand uit uw gebitsprothese of is uw prothese gebroken? Dan worden de door ons gemaakte kosten voor reparatie, wanneer het een volledige prothese betreft, 90% door uw zorgverzekeraar vergoed. Wanneer het een gedeeltelijke prothese betreft is dit geheel afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Let op: verplicht eigen risico!

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Het eigen risico is van toepassing op alle vergoedingen vanuit de basisverzekering en geldt per kalenderjaar.
Ons adres

Van den Endelaan 38c 2181 EK Hillegom